Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình - TCDS Việt
Skip to Content

Tin hình nổi bật Tin hình nổi bật

Tin tức - Sự kiện Tin tức - Sự kiện

 10 năm thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là Chiến lược), Yên Bái đã ghi nhận được nhiều kết quả từ những nỗ lực trong điều kiện của một tỉnh còn nhiều khó khăn trong công tác dân số.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 314/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch “Nâng cao năng lực nghiên cứu về Dân số và Phát triển đến năm 2030”

 Theo quy định, đối tượng được cấp miễn phí phương tiện tránh thai là người có đăng ký sử dụng và thuộc đối tượng được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BTCNgười thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội (Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội)”.

 

VSSIC jquery sliders

Ảnh hoạt động

Lượt truy cập Lượt truy cập

VSSIC jquery sliders

Nghiên cứu - Điều tra Nghiên cứu - Điều tra

Ngày 22/11/2015, cộng đồng chung ASEAN đã chính thức được thành lập với 3 trụ cột chính là kinh tế, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

Ngày 22/11/2015, cộng đồng chung ASEAN đã chính thức được thành lập với 3 trụ cột chính là kinh tế, chính trị-an ninh, văn hóa-xã hội.

trong từng thời kỳ, theo yêu cầu nhiệm vị chính trị hoặc công tác quản lý, theo các mùa lễ hội, cơ quan tư pháp hoặc cán bộ làm công tác PBGDPL cần xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Văn hoá đưa từng nội dung cụ thể vào kỳ hoặc cuộc lễ hội sẽ lồng nội dung pháp luật và dự kiến cán bộ tuyên truyền.

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

 Báo Gia đình và Xã hội

 Xuất bản 4 số/tuần tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, phản ánh tình hình dân số, mối quan hệ của đời sống gia đình và hoạt động KHHGĐ, liên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt việc tốt, cung cấp thông tin tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ. Ngoài ra báo còn xuất bản đặc san "Gia đình xã hội" hàng tháng

 Tạp chí Dân số và phát triển xuất bản định kỳ mỗi tháng 1 kỳ, đề cập đến các vấn đề dân số và phát triển. Các loại bài chủ yếu gồm Nghiên cứu, phân tích;  Tổng thuật và dịch; Tin hoạt động trong nước;  Số liệu thống kê phục vụ các nhà lập kế hoạch, lập chính sách, quản lý và thực hiện chương trình, nghiên cứu viên, giảng viên, và sinh viên.

Các ấn phẩm khác.  

Đào tạo Dân số - Y tế Đào tạo Dân số - Y tế

I.Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cơ bản DS-KHHGĐ (2 tháng)

 1. Dân số và Phát triển
 2. Dịch vụ DS-KHHGĐ
 3. Quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ
 4. Truyền thông DS-KHHGĐ
 5. Dân số học
 6. Thống kê DS-KHHGĐ

II.Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ đạt chuẩn DS-KHHGĐ (3 tháng)

 1. Một số kiến thức y học cơ bản
 2. Dân số và Phát triển
 3. Thống kê DS-KHHGĐ
 4. Truyền thông DS-KHHGĐ
 5. Quản lý tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ
 6. Dịch vụ DS-KHHGĐ
 7. Thực tập Chăm sóc sức khỏe ban đầu, SKSS–KHHGĐ, vệ sinh phòng bệnh và dinh dưỡng tại cộng đồng
 8. Thực tập Quản lý tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ
 9. Thực tập Lập báo cáo thồng kê DS-KHHGĐ tại Trung tâm DS-KHHGĐ quận/huyên, trậm y tế xã
 10. Thực tập Truyền thông vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số, SKSS, KHHGĐ tại cộng đồng

 III.Giáo trình dạy nghề Dân số-Y tế trình độ sơ cấp

IV. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho CTV DS-KHHGĐ 

V. Tài liệu tập huấn giảng viên về Truyền thông SRB

CLB Sinh hoạt khoa học CLB Sinh hoạt khoa học

Ngày 28/10/2015, hội thảo sinh hoạt khoa học thường kỳ tháng 10 với chủ đề “Những khả năng và thách thức mới của việc ứng dụng điện thoại di động trong chăm sóc sức khỏe: Những khái niệm và ví dụ” 

Ngày 25/8/2015 tại Hải Phòng, Hội đồng khoa học và Công nghệ Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tổ chức buổi sinh hoạt khoa học tháng 8 với chủ đề “Định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dân số-kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020”.

Nghiên cứu hiệu quả việc ứng dụng công nghệ điện thoại di động trong đào tạo y khoa liên tục (gọi tắt là nghiên cứu mCME) là một nghiên cứu nhằm thử nghiệm hiệu quả phương thức đào tạo liên tục qua điện thoại di động

TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH (BỘ Y TẾ)

Địa chỉ: Tòa nhà lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2 – Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Email:
webmaster@gopfp.gov.vn  Website: http://www.gopfp.gov.vn
Ghi rõ nguồn khi dẫn lại nội dung từ Cổng TTĐT Tổng cục Dân số- KHHGĐ

Phát triển bởi VSSIC trên nền Liferay