VSSIC jquery sliders

Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Nghiên cứu - Điều tra Sinh hoạt khoa học Tổng điều tra dân số

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

 

Thông báo Thông báo

Tổng cục Dân số-KHHGĐ thông báo

Danh sách tổng hợp điểm xét tuyển viên chức 

Tin hình tiêu điểm

Cuộc thi Con gái thật tuyệt 

Cuộc thi Con gái thật tuyệt
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Dịch vụ chăm sóc SKSS vùng thiên tai
Mỗi cặp vợ chồng nên đẻ 2 con
 Thông điệp truyền thông 2014.
 Già hóa dân số ở Việt Nam

 

Thông điệp truyền thông Thông điệp truyền thông

“Không thực hiện hành vi lựa chọn giới tính trước sinh”

“Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”

“Tương lai phụ thuộc vào hành động hôm nay của bạn - Không lựa chọn giới tính thai nhi”

“Không cung cấp dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi”

“Hãy để việc sinh con trai hay con gái theo quy luật tự nhiên”

 

 
 

Chuyên mục Chuyên mục

Ảnh sự kiện Ảnh sự kiện

 
 

Liên kết


 

Chuyên mục

Lượt truy cập Lượt truy cập

Người dùng