VSSIC jquery sliders
Tin hình tiêu điểm

Cuộc thi Con gái thật tuyệt 

Cuộc thi Con gái thật tuyệt
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Dịch vụ chăm sóc SKSS vùng thiên tai
Mỗi cặp vợ chồng nên đẻ 2 con
 Thông điệp truyền thông 2014.
 Già hóa dân số ở Việt Nam

 

Số liệu Tổng điều tra dân số
 

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Báo Gia đình và Xã hội: Xuất bản 4 số/tuần tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, phản ánh tình hình dân số, mối quan hệ của đời sống gia đình và việc bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, liên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt việc tốt, cung cấp thông tin tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ. Ngoài ra báo còn xuất bản đặc san "Gia đình xã hội" hàng tháng

 

"Dân số và phát triển" được xuất bản định kỳ mỗi tháng 1 kỳ với số lượng 2.200 cuốn. Dân số phát triển đề cập đến các vấn đề dân số và phát triển. Các loại bài chủ yếu gồm: (1) Nghiên cứu, phân tích; (2) Tổng thuật và dịch; (3) Tin hoạt động trong nước; (4) Số liệu thống kê phục vụ các nhà lập kế hoạch, chính sách, quản lý và thực hiện chương trình, nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên.

Các ấn phẩm khác.

 

 

Lượt truy cập Lượt truy cập

Hỏi – Đáp trực tuyến mới nhất Hỏi – Đáp trực tuyến mới nhất


Ảnh hoạt động

 

Nghiên cứu Nghiên cứu

 

Sinh hoạt khoa học Sinh hoạt khoa học

 

Đào tạo Dân số Y tế Đào tạo Dân số Y tế

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ 

-          Quyết định 762/QĐ-TCDS ngày 31/12/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ

-          Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ

 

Tài liệu tập huấn giảng viên về Truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh

Giáo trình dạy nghề Dân số-Y tế trình độ sơ cấp

           Thực hiện chương trình hợp tác năm 2011 giữa Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Vụ Khoa học đào tạo (Bộ Y tế), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông xây dựng giáo trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng sơ cấp Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam.
Tổng cục DS-KHHGĐ trân trọng giới thiệu Chương trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp và bộ giáo trình nói trên.