VSSIC jquery sliders

Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Nghiên cứu - Điều tra Tổng điều tra dân số

Diễn đàn sinh hoạt khoa học Diễn đàn sinh hoạt khoa học

Diễn đàn sinh hoạt khoa học là nơi để các nhà quản lý, các cán bộ yêu thích nghiên cứu khoa học của Tổng cục cùng nhau chia sẻ kinh nghiêm, trao đổi thông tin về những vấn đề trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; là cơ hội cho các cán bộ thuộc Tổng cục trình bày nghiên cứu, hiểu biết trong lĩnh vực dân số-KHHGĐ; là nơi chia sẻ kiến thức và các nghiên cứu mới của cá nhân, đơn vị thuộc Tổng cục; nơi để các học giả phản biện chính sách,…

Các báo cáo chuyên đề:

Ø  Giới thiệu mô hình giáo dục ngoại khóa trong và ngoài trường học về dân số-sức khoẻ sinh sản vị thành niên cho học sinh trung học phổ thông

Ø  Kỹ thuật xử lý và phân tích số liệu định lượng – Ths Nguyễn Ngọc Anh

Ø  Báo cáo đề xuất định hướng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phương tiện tránh thai giai đoạn 2012 –2015

Ø   Nghiên cứu dân số Việt Nam trong thời gian tới: duy trì mức sinh thấp và nhu cầu biện pháp tránh thai cao – TS Nguyễn Quốc Anh

Ø  Quy trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh: Những vấn đề cần lưu ý trong tư vấn và quản lý chương trình – ThS Nguyễn Cao Trường

Ø  Kết hôn cận huyết thống ở đồng bào dân tộc thiểu số - BS. Nguyễn Xuân Trường

Ø  Ứng dụng công nghệ quét trong xử lý dữ liệu điều tra tại Tổng cục Thống kê

 

Thông báo Thông báo

Tổng cục DS-KHHGĐ thông báo

Tài liệu truyền thông DS-KHHGĐ 2014


TIN HÌNH TIÊU ÐIỂM

Mỗi cặp vợ chồng hãy nên đẻ 2 con 
 Thông điệp truyền thông 2014.
 Già hóa dân số ở Việt Nam
 Chào đón công đân Việt Nam thứ 90 triệu
 Phản bác thông tin "Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con"
 Tổng quan về công tác Dân số
Chất lượng dân số và vấn đề tảo hôn
 Hôn nhân cận huyết thống
 Kiểm soát tốc độ gia tăng SRB.

 

Thông điệp truyền thông Thông điệp truyền thông

 
VSSIC jquery sliders

Web Content Display Web Content Display

 Liên kết đến văn bản truyền thông

 

Ảnh hoạt động

 

 

Liên kết

 


 

Chuyên mục

 

 

Khách Khách

Người dùng