VSSIC jquery sliders

Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

Nghiên cứu - Điều tra Sinh hoạt khoa học Tổng điều tra dân số

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Tạp chí Dân số phát triển - mới nhất Tạp chí Dân số phát triển - mới nhất

Showing 13 results.
Tên Ngày xuất bản
Tình trạng hộ sinh Thế giới năm 2014: “Giải pháp toàn diện. Quyền của phụ nữ về sức khỏe” 10:43 23/01/2015
Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ cho cán bộ, phóng viên báo chí 10:42 23/01/2015
Tập huấn về Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 10:41 23/01/2015
Hội thảo Tham vấn chính sách lồng ghép chức trách nhiệm vụ cán bộ DS-KHHGĐ cấp cơ sở 10:40 23/01/2015
Hội thảo chuyên gia về dự án Luật Dân số 10:39 23/01/2015
Hội nghị Định hướng chính sách Dân số và phát triển tại Việt Nam 10:38 23/01/2015
Tiến tới Công ước Liên hợp quốc về quyền của Người cao tuổi 10:37 23/01/2015
Tuổi thọ tăng và các Chương trình Công dành cho người cao tuổi ở Mỹ Latin và vùng Caribe 10:36 23/01/2015
Chăm sóc Người cao tuổi tại gia đình ở Việt Nam và khuyến nghị về vai trò của các dịch vụ xã hội 10:31 23/01/2015
Vị Thành niên và các yếu tố Xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe 10:30 23/01/2015
Hôn nhân ở Việt Nam và vai trò của các tổ chức xã hội với thực hiện Luật hôn nhân và gia đình 10:26 23/01/2015
Truyền thông và cung cấp dịch vụ KHHGĐ ở Tây Nguyên: Những thuận lợi và khó khăn 10:20 23/01/2015
Bộ máy làm công tác Dân số và Hệ thống các Cơ quan chuyên môn ở địa phương hiện nay 10:19 23/01/2015
Showing 13 results.
 

Thông báo Thông báo

Tổng cục Dân số-KHHGĐ thông báo

 

Tin hình tiêu điểm

Mỗi cặp vợ chồng hãy nên đẻ 2 con 

 Thông điệp truyền thông 2014.
 Già hóa dân số ở Việt Nam
 Chào đón công đân Việt Nam thứ 90 triệu
 Phản bác thông tin "Tổng cục Dân số khuyến khích phụ nữ sinh thêm con"
 Tổng quan về công tác Dân số
Chất lượng dân số và vấn đề tảo hôn
 Hôn nhân cận huyết thống
 Kiểm soát tốc độ gia tăng SRB.

 

 
 

Chuyên mục Chuyên mục

Ảnh sự kiện Ảnh sự kiện

 
 

Liên kết

 


 

Chuyên mục

 

Khách Khách

Người dùng