VSSIC jquery sliders

Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015 

Cuộc thi Con gái thật tuyệt
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Dịch vụ chăm sóc SKSS vùng thiên tai

 

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Báo Gia đình và Xã hội

Xuất bản 4 số/tuần tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, phản ánh tình hình dân số, mối quan hệ của đời sống gia đình và hoạt động KHHGĐ, liên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt việc tốt, cung cấp thông tin tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ. Ngoài ra báo còn xuất bản đặc san "Gia đình xã hội" hàng tháng

 

Tạp chí Dân số và phát triển xuất bản định kỳ mỗi tháng 1 kỳ, đề cập đến các vấn đề dân số và phát triển. Các loại bài chủ yếu gồm Nghiên cứu, phân tích;  Tổng thuật và dịch; Tin hoạt động trong nước;  Số liệu thống kê phục vụ các nhà lập kế hoạch, lập chính sách, quản lý và thực hiện chương trình, nghiên cứu viên, giảng viên, và sinh viên.

 

Các ấn phẩm khác.    

 

Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

 

Lượt truy cập Lượt truy cập

Hỏi – Đáp trực tuyến Hỏi – Đáp trực tuyến


Ảnh hoạt động

 

Nghiên cứu - Điều tra Nghiên cứu - Điều tra

 

CLB Sinh hoạt khoa học CLB Sinh hoạt khoa học

 

Đào tạo Dân số - Y tế Đào tạo Dân số - Y tế

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ 
-          Quyết định 762/QĐ-TCDS ngày 31/12/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ

-          Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ

Tài liệu tập huấn giảng viên về Truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh

Giáo trình dạy nghề Dân số-Y tế trình độ sơ cấp

           Thực hiện chương trình hợp tác năm 2011 giữa Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Vụ Khoa học đào tạo (Bộ Y tế), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông xây dựng giáo trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng sơ cấp Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam.

Tổng cục DS-KHHGĐ trân trọng giới thiệu Chương trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp và bộ giáo trình nói trên.

Chương trình chi tiết