VSSIC jquery sliders

Truyền thông DS KHHGĐ

Chăm sóc SKSS vị thành niên tại Thừa Thiên Huế
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Cuộc thi Con gái thật tuyệt
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Dịch vụ chăm sóc SKSS vùng thiên tai

 

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Báo Gia đình và Xã hội

 Xuất bản 4 số/tuần tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ, phản ánh tình hình dân số, mối quan hệ của đời sống gia đình và hoạt động KHHGĐ, liên quan đến sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, phổ biến kinh nghiệm, nêu gương người tốt việc tốt, cung cấp thông tin tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ. Ngoài ra báo còn xuất bản đặc san "Gia đình xã hội" hàng tháng

 

Tạp chí Dân số và phát triển xuất bản định kỳ mỗi tháng 1 kỳ, đề cập đến các vấn đề dân số và phát triển. Các loại bài chủ yếu gồm Nghiên cứu, phân tích;  Tổng thuật và dịch; Tin hoạt động trong nước;  Số liệu thống kê phục vụ các nhà lập kế hoạch, lập chính sách, quản lý và thực hiện chương trình, nghiên cứu viên, giảng viên, và sinh viên.

Các ấn phẩm khác.    

 

Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

 

Lượt truy cập Lượt truy cập

Ảnh hoạt động

 

Nghiên cứu - Điều tra Nghiên cứu - Điều tra

 

CLB Sinh hoạt khoa học CLB Sinh hoạt khoa học

 

Đào tạo Dân số - Y tế Đào tạo Dân số - Y tế

Tài liệu lớp đạt chuẩn viên chức DS-KHHGĐ 3 tháng:

 

 1. Tài liệu môn Dân số học cơ bản
 2. Tài liệu Một số kiến thức y học cơ bản
 3. Tài liệu môn Dân số và Phát triển
 4. Tài liệu môn Thống kê DS-KHHGĐ
 5. Tài liệu môn Truyền thông DS-KHHGĐ
 6. Tài liệu môn Quản lý tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ
 7. Tài liệu môn DỊch vụ DS-KHHGĐ
 8. Tài liệu thực tập Chăm sóc sức khỏe ban đầu, SKSS –KHHGĐ, vệ sinh phòng bệnh và dinh dưỡng tại cộng đồng
 9. Tài liệu thực tập Quản lý tổ chức thực hiện công tác DS-KHHGĐ
 10. Tài liệu thực tập Lập báo cáo thồng kê DS-KHHGĐ tại Trung tâm DS-KHHGĐ quận/huyên, trậm y tế xã
 11. Tài liệu thực tập Truyền thông vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số, SKSS, KHHGĐ tại cộng đồng

Có thể dowload tài liệu chi tiết tại http://www.gopfp.gov.vn/tai-lieu-tham-khao/chuanvienchucDS

 

 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ 
-          Quyết định 762/QĐ-TCDS ngày 31/12/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ

-          Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ

Tài liệu tập huấn giảng viên về Truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh

Giáo trình dạy nghề Dân số-Y tế trình độ sơ cấp

 Công văn số 840/TCDS-TCCB ngày 6/7/2011 về việc Ban hành chương trình dạy nghề trình độ Dân số - Y tế sơ cấpChương trình.

Chương trình chi tiết