Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Công điện số 695/CĐ-TTg ngày 9 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Ngày 9 tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 695/CĐ-TTg gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về tổ chức thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hoá gia đình.

Chi tiết toàn văn Công điện.

 

CPID

 

 

 

   Bài viết Ngày xuất bản
   Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 06/05/2008
   Văn bản mới ban hành 30/04/2008
   Thông tư liên tịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở Y tế và Phòng Y tế 28/04/2008
   Lễ ra mắt Đảng bộ và các tổ chức chính trị xã hội cơ quan Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình 27/04/2008
   Thông báo 27/TB-VPCP ngày 15 tháng 02 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2007 11/04/2008
Trang của 3 Đầu tiên  |  Trước  |  Tiếp theo  |  Cuối cùng