BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI NĂM 2013

 


Báo cáo phát triển con người (HDR) năm 2013 với tên gọi “Sự trỗi dậy của các nước bán cầu: Tiến bộ của con người trong một thế giới đa dạng” sẽ được công bố trong tháng 3/2013. Báo cáo phát triển con người năm 2013 sẽ phân tích sự biến đổi sâu rộng về tình hình thế giới, được tác động bởi những quốc gia đang phát triển nhanh chóng trên thế giới.

     Trung Quốc đã thế chân Nhật Bản trong vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cải thiện cuộc sống của hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói. Ấn Độ đang tích cực thay đổi tương lai quốc gia với những sáng tạo trong kinh doanh và đổi mới chính sách xã hội. Brazil cũng trở thành một nhân tố đầu tầu tăng trưởng lớn cho khu vực phía Nam, với giảm thiểu sự bất bình đẳng trong nước thông qua những chương trình xoá đói giảm nghèo đang được mô hình hóa cho toàn cầu.

      Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Nam Phi, Mexico, Indonesia và nhiều nước đang phát triển năng động khác đang đóng vai trò chính yếu trên vũ đài thế giới hiện nay, đã đóng góp những bài học quan trọng về chính sách và các mối quan hệ đối tác cho khu vực phía Nam nói chung, kể cả những nước kém phát triển nhất.

       Dự báo sớm về những thử thách lâu dài mang tính quyết định mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, từ bất bình đẳng đến phát triển bền vững và quản lý chính sách toàn cầu, Báo cáo phát triển con người năm 2013 xác định những chính sách và cải cách thể chế phản ánh thực tại mới đang đi lên của khu vực phía Nam, có thể đẩy mạnh sự tiến bộ của con người trên toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

        Báo cáo về phát triển con người năm 2013 bao gồm những đóng góp quan trọng với những chủ đề trên, bao gồm cả những người đạt giải Nobel như Amartya Sen, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Akihiko Tanaka, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz, và nhiều người khác.    

         Báo cáo năm 2013 sẽ cập nhật bảng thống kê Chỉ số Phát triển Con người (HDI) và 3 bảng chỉ số thống kê bổ sung khác: Bảng Chỉ số điều chỉnh bất bình đẳng, bảng Chỉ số bất bình đẳng giới (GII), và bảng Chỉ số đói nghèo đa mục tiêu (MPI).

         Theo truyền thống Báo cáo được công bố vào tháng 3/2013 và được xuất bản Báo cáo đảm bảo các chỉ số thống kê trong HDI là mới nhất, vì những thông tin số liệu chỉ có vào quý cuối cùng của năm trước. Lịch phát hành này cũng tạo nhiều cơ hội hơn để thảo luận những phát hiện và thông điệp quan trọng của Báo cáo trong suốt cả năm.

Ngọc Quốc Biên dịch

 

Liên kết