VSSIC jquery sliders

Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015 

Cuộc thi Con gái thật tuyệt
Lễ mít tinh ngày Dân số thế giới 11/7/2015
Dịch vụ chăm sóc SKSS vùng thiên tai

 

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Báo Gia đình và Xã hội xuất bản 4 số/tuần tuyên truyền chủ trương, đường lối phát triển của Đảng ...

 

"Dân số và phát triển" xuất bản định kỳ mỗi tháng 1 kỳ...

 Các ấn phẩm khác.    

 

Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện

 

Lượt truy cập Lượt truy cập

Hỏi – Đáp trực tuyến Hỏi – Đáp trực tuyến


Ảnh hoạt động

 

Nghiên cứu - Điều tra Nghiên cứu - Điều tra

 

CLB Sinh hoạt khoa học CLB Sinh hoạt khoa học

 

Đào tạo Dân số - Y tế Đào tạo Dân số - Y tế

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ 
-          Quyết định 762/QĐ-TCDS ngày 31/12/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho cộng tác viên DS-KHHGĐ

-          Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ

Tài liệu tập huấn giảng viên về Truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh

Giáo trình dạy nghề Dân số-Y tế trình độ sơ cấp

           Thực hiện chương trình hợp tác năm 2011 giữa Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Tổng cục DS-KHHGĐ đã phối hợp với Vụ Khoa học đào tạo (Bộ Y tế), Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông xây dựng giáo trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo đối tượng sơ cấp Dân số - Y tế, một mã ngành mới có ở Việt Nam.

Tổng cục DS-KHHGĐ trân trọng giới thiệu Chương trình dạy nghề Dân số - Y tế trình độ sơ cấp và bộ giáo trình nói trên.

Chương trình chi tiết