Tin hoạt động

Công tác dân số 6 tháng đầu năm 2020: Khẩn trương hoàn thiện Đề án về mô hình bộ máy làm công tác dân số

Khó khăn trong tổ chức bộ máy, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch Tại Hội thảo chuyên đề về công tác dân số năm 2020 do Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức ngày 2/7, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho biết: Bước sang giai đoạn mới, công tác dân số cũng đứng trước nhiều thách thức và vấn đề mới nảy sinh.