Tin hoạt động

Tập huấn hướng dẫn chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở

Ngày 22-23/9/2020 tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Dân số - KHHGĐ) phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở”.