Tin tức

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay

Lao động nông thôn là những người thuộc lực lượng lao động, tham gia hoạt động trong hệ thống các ngành kinh tế nông thôn như tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, ngư nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ trong nông thôn. Đây là lực lượng sản xuất lương thực, thực phẩm chủ yếu cho xã hội và đảm bảo an ninh lương thực cho đất nước.