"Dân số và phát triển" được xuất bản theo "Giấy phép xuất bản số 63/GP-BVHTT; 26/02/2001".
Được định kỳ xuất bản mỗi tháng 1 kỳ khổ 18 x 26 với số lượng 2.200 cuốn.

 Dân số phát triển đề cập đến các vấn đề dân số và phát triển. Các loại bài chủ yếu gồm:

            (1) Nghiên cứu, phân tích; 
            (2) Tổng thuật và dịch;  
            (3) Tin hoạt động trong nước; 
            (4) Số liệu thống kê phục vụ các nhà lập kế hoạch, lập chính sách, quản lý và thực hiện chương trình, nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên.

             

 Ban biên tập:
Tổng biên tập: TS. Phạm Vũ Hoàng
Phó tổng biên tập: ThS. Nguyễn Việt Hà
Thư ký toà soạn: ThS. Phương Thu Hương
Hội đồng biên tập:

TS. Dương Quốc Trọng, ThS. Nguyễn Văn Tân, TS.Lê Cảnh Nhạc (Tổng cục DS-KHHGĐ); TS. Nguyễn Bá Thủy (Hội KHHGĐ); PGS.TS. Trần Văn Chiến (Hội phòng chống hiv/aids); GS-TS. Nguyễn Đình Cử (Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội); TS. Nguyễn Thế Huệ, TS.Nguyễn Quốc Anh (Hội người cao tuổi); PGS-TS. Đặng Nguyên Anh (Viện Khoa học xã hội Việt Nam).

Địa chỉ: Lô D20 số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-
37957511
Fax:           84-4-37331951
Email: popnews@gopfp.gov.vn